Over Kinderoorden Brakkeput

De Stichting Kinderoorden Brakkeput is opgericht door de Centrale Stichting van het Wit-Gele Kruis en bestaat vanaf 1952. De Stichting had aanvankelijk tot doel ondervoede en ziekelijke kinderen een vakantie te bieden in landhuis Pannenkoek om in een periode van minimaal 6 weken aan te sterken. Door een samenwerking met het St. Elisabeth Hospitaal konden de kinderen ook worden behandeld. In februari 1984 kon een contract worden afgesloten met de inmiddels opgerichte Stichting Johannes Bosco. Er werd erfpacht verleend op een perceel met daarop aanwezige paviljoenen van de broeders, kruisvaders van Sint Jan. Dit perceel ligt op een van de mooiste plekken van het eiland met uitzicht op de tafelberg. In eerste instantie werd gebruik gemaakt van een paviljoen maar in 1988 kon door de hulp van Sede Antia en de Landslotterij overgegaan worden tot aankoop van een tweede paviljoen. Weer tien jaar later is de bouw gestart van een derde paviljoen die als donatie door de Rotary Club CuraƧao in april 2001 kon worden overgedragen aan onze Stichting. Dit nieuwbouwproject kwam mede tot stand dankzij substantiƫle bijdrage van een drietal als gepensioneerde hier gevestigde Nederlanders. Deze woonvoorzieningen geven onderdak aan 46 jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar. Daarnaast heeft de Stichting de beschikking over een 7-tal woonunits waar de oudere jongens (17-18 jaar) begeleiding ontvangen in het zelfstandig kunnen wonen.

Ook heeft de Stichting een eigen educatief centrum met bijbehorend sportveld. Vanuit dit centrum worden er computerlessen, muzieklessen, en sportlessen gegeven. Ook krijgen de jongeren iedere dag huiswerkbegeleiding en worden er andere educatieve projecten voorbereid zoals een bezoek aan de brandweer, de politie en banken. De samenleving is belangrijk voor onze jongeren. Daarom zoekt Kinderoorden Brakkeput continu de verbinding met de wereld om haar heen. Wij willen buiten naar binnen halen en andersom. Door samen te werken pakken we onze missie gezamenlijk aan.