Inge van Balkom

Inge van Balkom, MD, PhD

Inge van Balkom, is werkzaam als directeur Jonx en Basis GGZ bij Lentis in Groningen (www.jonx.nl) . Zij is verantwoordelijk voor de jeugd-GGZ, autisme zorg en Basis GGZ in de 3 Noordelijke provincies van Nederland. Ze heeft als kinder- en jeugdpsychiater/ systeemtherapeut jarenlange behandelervaring met complexe zorgvragen van jeugdigen en gezinnen. Naast haar beleidstaken als directeur is ze ook opleider kinder- en jeugdpsychiatrie en boegbeeld van het Autisme Team Noord-Nederland van Jonx. Ze wordt vanuit heel Nederland geconsulteerd bij complex autisme en doet wetenschappelijk onderzoek naar autisme bij (zeldzame) genetische syndromen, en naar verstandelijke beperking, gedragsproblemen en prikkelverwerkingsproblemen.

Internationaal is Inge van Balkom ook betrokken bij epidemiologisch onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen en neemt ze deel aan werkgroepen van de Centers for Disease Control (Atlanta, USA) om de toegang tot diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen in arme landen te verbeteren. Zij is actief betrokken bij verschillende patiëntenverenigingen voor zeldzame syndromen (zoals o.a. Stichting Pitt-Hopkins syndroom, Marshall Smith Syndrome Research Foundation, FAS Stichting Nederland) en draagt bij aan de ontwikkeling van internationale richtlijnen voor genetische syndromen. Inge van Balkom presenteert regelmatig op congressen, schreef hoofdstukken voor twee handboeken en publiceerde meer dan 25 (inter)nationale wetenschappelijke artikelen.